Parkeringsupplåtare.
Använder ni fysiska parkeringstillstånd på ert område idag som ni i längden betalar onödiga pengar för, antingen i administration genom personalkostnad för tillverkning och/ eller utdelning? Eller köper ni fysiska tillstånd från en extern aktör?

Om svaret är ja på någon av frågorna ovan kan kanske digitala parkeringstillstånd från Parkera.nu vara något för er verksamhet. Genom Parkera.nu erhålls en obegränsad mängd digitala parkeringstillstånd till rimliga priser utan startavgifter och bindningstider.

I den enkla, användarvänliga och överskådliga kundzonen ges områdesadministratören möjlighet att kunna skapa och administrera parkeringstillstånd; exempelvis vart, hur och när ett tillstånd ska gälla inom det aktuella området.

Användare som har kopplade tillstånd ges även dem möjlighet att kunna administrera sina tillstånd, detta i form av att bl.a. kunna växla fordon, ansöka om parkeringstillstånd fler tillstånd och radera egna tillstånd i ett klick. I god tid innan ett tillstånd löper ut får den kopplade användaren information via automatiskt genererade e-postutskick om att tillståndet inom kort kommer att upphöra och att ett nytt tillstånd behöver utfärdas.

Nöjdhetsgaranti
Ni erbjuds en testperiod á 90-dagar. Under dessa 90 dagar får ni möjlighet att prova Parkera.nu utan kostnad. Är ni inte nöjda med produkten under den här prova-på-tiden utgår naturligtvis ingen avgift.

Gör en intresseanmälan redan idag för ett prova-på-konto eller läs mer mer bland de vanliga frågorna.


Varför välja Parkera.nu?
Enkelt och överskådligt webbaserat backoffice
Inga uppstartskostnader eller bindningstider
Tillståndsinnehavaren kan flytta tillståndet till annat fordon i ett klick
Mindre drift- och administrationskostnader än med fysiska tillstånd
Skapa obegränsat antal tillstånd