Parkera.nu; morgondagens leverantör av digitala parkeringstillstånd till rimliga priser, utan startavgifter och bindningstider

Integritetspolicy gällande Parkera.nu
Parkera.nu värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter i systemet.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Uppgifter och personuppgifter samlas in om dig för att du ska kunna hantera och administrera parkeringstillstånd, prenumerera på e-postutskick samt kontakta oss för service och information. Utöver detta ger vi dig information om din tillståndshistorik samt gör det möjligt för dig att hantera ditt konto hos Parkera.nu

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Parkera.nu samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som ej inloggad användare i kundzonen:
  • - IP-adress och operativsystem som användes vid besöket av webbplatsen

För inloggade användare samlas även nedanstående uppgifter in:
  • - E-postadress
  • - Tillståndshistorik

Andra uppgifter, exempelvis för- och efternamn samlas enbart in om den enskilde markägaren fyllt i den informationen i samband med att ett parkeringstillstånd kopplas till en specifik användare.

Ingen information delas med tredje part om det inte är nödvändigt för att kunna genomföra för att kunna använda systemet eller dess tjänster.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
  • - Fullgöra åtganden gentemot dig som kund, såsom hantering av digitala parkeringstillstånd
  • - Bidra till underlag för analyser och statistik om hur systemet används
  • - Förenkla kundzonsupplevelsen

Cookies
Parkera.nu använder så kallade sessionscookies för främst två (2) ändamål:
1) webbanalys för att se hur systemet används samt
2) för att förbättra din kundupplevelse.
Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger webbläsareen.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Endast den information som behövs hanteras och endast de personer som behöver dem får åtkomst till dem; dvs. den aktuella markägaren. Förutom att markägaren har åtkomst till dina uppgifter kommer även viss del av uppgifterna att finnas tillgängliga till tredje part (parkeringsbolag och dess parkeringsvakter), detta för att kontrollera om ett specifikt fordon har ett giltigt parkeringstillstånd för det aktuella området som fordonet står parkerat på.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt kunna begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlats genom Parkera.nu genom loggboken i kundzonen. I loggboken får du information om vilka personuppgifter som behandlats samt för vilket ändamål behandlingen sker.

Hur länge sparars dina uppgifter?
För att du ska kunna följa din tillstånds- och inloggningshistorik lagras dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt. När ditt konto raderas kommer samtliga loggar per automatik att raderas. Du kan naturligtvis även manuellt gallra vissa uppgifter i loggboken.

Direktmarknadsföring och profilering
Parkera.nu kan behandla dina personuppgifter genom information om ditt kontoinnehav och används då för att ge dig relevant kommunikation, exempelvis om giltighetstiden på ditt aktiva parkeringstillstånd håller på att löpa ut, integritetspolicyn har eller kommer att ändras.

Ändring av integritetspolicy
Parkera.nu förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy utan förvarning.