Om Parkera.nu
Parkera.nu riktar sig till parkeringsbolag, privata markägare och Sveriges kommuner som idag använder sig av, eller går i funderingar på parkeringstillstånd för att reglera sina parkeringsytor.

Utgångspunkten med Parkera.nu har, och är att erbjuda en bra produkt, där upplevelsen att systemet ska vara enkelt, tryggt och säkert att använda sig av och slutligen erbjuda med en obegränsad mängd digitala parkeringstillstånd för slutanvändaren till en rimlig kostnad där markägaren ska vara den stora vinnaren.

Gör en intresseanmälan redan idag eller läs mer om Parkera.nu bland de vanliga frågorna!